© Act!ing 2013
Dit zeiden de deelnemers ‘Meer nadenken over de toekomst en mijn mogelijkheden.’ ‘Inzicht in obstakels, verantwoordelijkheid en hoe sta je in het proces.’ ‘Ik word weer aangezet om stappen te ondernemen.’ ‘Leerzaam. Heb geleerd beter met de situatie om te gaan en hoe verder te moeten’ ‘Er was alle ruimte voor iedereen; jullie geven veel vertrouwen.’
Omgaan met onzekerheid In samenwerking met ‘de Wind Consultancy’ hebben wij een training ontwikkeld in ‘omgaan                    met onzekerheid’.   Wij hebben dit produkt genoemd: ‘zeker bewegen in een onzekere omgeving’ De training is erop gericht mensen, bijvoorbeeld in ontslagsituaties, tools aan te reiken om weer grip te krijgen op de situatie. De training wordt altijd aangepast aan de actuele situatie en is aanpasbaar voor mensen in allerlei lagen van een organisatie. Voor leidinggevenden is er een variant:  ‘leiding geven in een onzekere omgeving’. Uitgebreide details over deze training zijn te vinden op: www.zekerbewegen.nl
Home Training Trainingsacteur Dagvoorzitter Theater Contact Referenties Over Zekerbewegen.nl Omgaan met agressie gespreksvaardigheden Masterclass presenteren Teamtraining Omgaan met onzekerheid Workshop  leiding geven Omgaan met onzekerheid