zekerbewegen.nl
Programma Algemeen: De uiteindelijke training zal altijd maatwerk zijn, maar de ruwe opbouw van de training is als volgt:                 Blok I Overwinnen van belemmeringen Deelnemers leren herkennen wat zij wel en niet kunnen beïnvloeden. Hoe kunnen ze pro-actief aan het werk te gaan met hun eigen mogelijkheden. Op deze manier leren ze flexibeler en weerbaarder om te gaan met huidige en toekomstige veranderingen.                  Blok II. Leren omgaan met veranderingen Wat is het effect van veranderingen op het eigen functioneren. Welke mentale processen vinden er plaats. Hoe kan men komen tot herkenning en erkenning van het eigen proces en dit constructief ombuigen. De deelnemers worden op een actieve manier meegenomen in het herkennen van deze processen en leren  herkennen in welke fase zij zich zelf bevinden. Blok III. Wie ben ik? De deelnemers leren hun eigen kwaliteiten en kernwaarden te herkennen. Men ontdekt eventuele bronnen van inwendige conflicten, of conflicten met de omgeving. Samen zoeken we hoe we daarmee om kunnen gaan en hoe deze te benutten in de veranderende omgeving.  Blok IV. In beweging kome Naar aanleiding van wat men meegemaakt heeft ontdekt men, met de hulp van andere deelnemers, waar er mogelijkheden voor beweging liggen. De eerste stappen die de deelnemers zelf gaan zetten worden geconcretiseerd.    
Home Filosofie Programma Over ons Contact Act!Ing