Welkom bij zekerbewegen.nl Trainingen omgaan met onzekerheid
zekerbewegen.nl
Trainingen omgaan met onzekerheid Onze trainingen zijn erop gericht mensen, in bijvoorbeeld in ontslagsituaties, tools aan te reiken om weer grip te krijgen op de situatie. De training wordt altijd aangepast aan de actuele situatie en is aanpasbaar voor mensen in allerlei lagen van een organisatie.
Dit zeiden de deelnemers ‘Meer nadenken over de toekomst en mijn mogelijkheden.’ ‘Inzicht in obstakels, verantwoordelijkheid en hoe sta je in het proces.’ ‘Ik word weer aangezet om stappen te ondernemen.’ ‘Leerzaam. Heb geleerd beter met de situatie om te gaan en hoe verder te moeten’ ‘Er was alle ruimte voor iedereen; jullie geven veel vertrouwen.’
Omgaan met onzekerheid De wereld verandert… Een gegeven dat soms prettig is, maar soms ook niet. Omgaan met onzekerheid tijdens veranderingen is niet eenvoudig. Daarom deze training of workshop.    Hierin gaan we op zoek naar onze eigen mogelijkheden en kansen  in een onzekere omgeving. Dit zonder te  vervallen in twee uiterste aannamen: ‘De wereld is maakbaar…’                  of: ‘De wereld overkomt mij…’ We ontkennen geen teleurstelling. Het gaat over erkenning van de situatie en herkenning van eigen gedrag en dat van anderen. En het gaat over kijken naar kansen en het zoeken naar wat je zelf wilt.   Het gaat over zeker bewegen in een onzekere omgeving.
Home Filosofie Programma Over ons Contact Act!Ing Home